Artikler av Sigrid Klæboe Jacobsen

Sigrid Klæboe Jacobsen
Om Sigrid Klæboe Jacobsen (1 artikler)
Sigrid Klæboe Jacobsen er sivilingeniør og daglig leder i Tax Justice Network - Norge. Tidligere har hun jobbet som rådgiver og avdelingsleder i Holte Consulting.

Skattesvin på skogen

2013-10-29 // 0 kommentarer

I tidligere tider var det vanlig å sende buskapen til skogs før skatteoppkreveren kom. I dag er metodene for å skjule formue og skattbar inntekt blitt mer [...]