Articles by Sara Elisabeth Moss

Sara Elisabeth Moss
About Sara Elisabeth Moss (1 Articles)
Sara Elisabeth Moss (25) går på profesjonsstudiet i teologi på Teologisk Fakultet. Hun er fungerende leder i Norges Kristelige Studentforbund og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet TeoLOgene.

Folkekirken og ekteskapet – en ABC

// 2 Comments

Store ting skjer i Den norske kirke for tiden. En radikal tolkning av Bibelen er i ferd med å få gjennomslag, og homofile kan komme til å få gifte seg i kirken. Her er en [...]