Articles by Samir Amin

Samir Amin
About Samir Amin (1 Articles)
Samir Amin er en av den tredje verdens mest fremtredende økonomer og en aktiv politisk deltaker og kommentator i den arabiske vårens forskjellige uttrykk. Han er egypter bosatt i Senegal som direktør for Third Wold Forum og forfatter av et utall bøker. Han har vært en sentral deltaker i den globale utviklingsdebatten siden 1950-tallet og nevnes som mulig kandidat til den såkalte Nobels økonomipris. Amin er fast bidragsyter til RadikalPortal.