Artikler av Rune Berge

Rune Berge
Om Rune Berge (1 artikler)
Rune Berge vendte for to år siden ryggen til livet i sentrum, og kjøpte seg i stedet et landlig sted med et lite hus og ei stor tomt utenfor bygrensen. Utgiftene han sparte ved halvering av husleie, samt avskaffelse av bil, investerte han i å gå ned til 60% stilling på jobben. Fritida dette gir bruker han på dyrking av mat, stell av frittgående høner og sanking fra naturen. Målet er å bli sjølberget.