Articles by Rainer Svartrapmo

Rainer Svartrapmo
About Rainer Svartrapmo (2 Articles)
Rainer Svartrapmo er sekretær for Rødt Trondheim Fagliglag.

Regjeringas spill med abortloven

// 4 Comments

Hverken Høyre, Frp eller Venstre har problemer med å ofre kvinners rett til å bestemme over egen kropp på sitt nyliberalistiske og fagforeningsfiendtlige alter. Om de [...]