Articles by Preben Sørheim

Preben Sørheim
About Preben Sørheim (1 Articles)
Preben Sørheim er masterstudent i filosofi ved Universitetet i Bergen og redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.

Ernaologisk sett

// 1 Comment

Både kart og ideologi forsvinn på Erna Solbergs firefelts motorvei. Berre pengane framleis tikkar inn i statskassa, kjem velferd av seg sjølv, ifølgje [...]