Artikler av Peter Ørebech

Peter Ørebech
Om Peter Ørebech (1 artikler)
Peter Ørebech er Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.

Folkeretten og Krim

2017-06-08 // 0 kommentarer

Krimbefolkningens entydige valg av tilhørighet til Russland er avgjørende. At Stoltenberg og Brende kaller det for annektering er [...]