Articles by Peter Ørebech

Peter Ørebech
About Peter Ørebech (1 Articles)
Peter Ørebech er Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.

Folkeretten og Krim

// 0 Comments

Krimbefolkningens entydige valg av tilhørighet til Russland er avgjørende. At Stoltenberg og Brende kaller det for annektering er [...]