Artikler av Peder Østring

Peder Østring
Om Peder Østring (1 artikler)
Medlem av Rød Ungdom og spanskstudent ved UiO

Venstresida og ulven

2017-01-05 // 10 kommentarer

Bosetting over hele landet og et jordbruk basert på norske ressurser er et mål for både SV og Rødt. Dette kan ikke realiseres om man er blind for motsetningen mellom bygd [...]