Articles by Paul Robinson

Paul Robinson
About Paul Robinson (1 Articles)
Paul Robinson har en master i russiske og østeuropeiske studier fra universitetet i Toronto og en doktrograd i moderne historie fra universitetet i Oxford. Før studiene tjenestegjorde han som offiser i de britiske etterretningstjenestene fra 1989 til 1994, og som reserveoffiser i den kanadiske hæren fra 1994 til 1996. Han arbeida som mediaforsker i Moskva i 1995. Robinson er professor ved universitetet i Ottowa, har publisert seks bøker og en rekke artikler for internasjonal presse, og står bak bloggen http://irrussianality.wordpress.com/, der han skriver om Russland, vesten og verden.