Artikler av Oscar Dybedahl

Oscar Dybedahl
Om Oscar Dybedahl (10 artikler)
Oscar Dybedahl sitter i redaksjonen til Radikal Portal. Han studerer filosofi ved Universitetet i Oslo, og har bidratt til det pensumkritiske skriftet "På vitenskapens blindveier".

Hvorfor bry seg med å lese Marx?

7. juni 2015 // 0 kommentarer

I lys av tilspissingen til Europas økonomiske tvangsregime, iverksatt gjennom diktatene til nyliberale økonomer og institusjoner, er det på ny verdt å børste støvet av [...]

Fra 3D-printing til kommunismen

2. april 2014 // 0 kommentarer

Bokanmeldelse av Jorun Gulbrandsen, Den skreddersydde skoen og kommunismen. Boken er et prisverdig forsøk på å reaktualisere viktige spørsmål i  sosialistisk tenkning, [...]

Kystopprøret til Oslo

5. mars 2014 // 0 kommentarer

Fiskeressursene er Norges viktigste rikdomskilde og skal være felleskapets eiendom. Retten til fisket er stykket opp i kvoter og monopolisert av norsk storkapital. [...]

Oppgjørets time

22. februar 2013 // 0 kommentarer

PST er et organ villig til å bryte demokratiets grunnregler i kampen mot sine politiske fiender. Oppgjøret med PST vil være målestokken for politikernes prinsippfasthet i [...]

Øystein Sørensens anti-Marx

15. januar 2013 // 0 kommentarer

Hvem var Marx og hva var hans politiske tanker? Den tilsynelatende mest innflytelsesrike norskspråklige boken om dette spørsmålet i dag, er Øystein Sørensens Drømmen om [...]