Articles by Ole-Jacob Christensen

Ole-Jacob Christensen
About Ole-Jacob Christensen (5 Articles)
Ole-Jacob Christensen har master i franske områdestudier og er styremedlem i Miljøpartiet de Grønne Oppland.

2084 (en novelle)

// 0 Comments

Livet var vidunderlig i den nye verden. Mangfolds- og moderniseringsdepartementet hadde sammenfattet målene for samfunnet i slagordet Valgfrihet, likhet og fleksibilitet. [...]

Biologiens århundre

// 0 Comments

Vi må forkaste det økende forbruket av biomasse og veksttrang som det drivende i økonomien vår. Oljeepoken er over, det er tid for biologiens [...]

En etikk for vår tid

// 0 Comments

Camus og Schweitzer inkorporerer naturen både som egenverdi og som forutsetning for menneskelig liv. Det [...]