Artikler av Ole-Jacob Christensen

Ole-Jacob Christensen
Om Ole-Jacob Christensen (4 artikler)
Ole-Jacob Christensen har master i franske områdestudier og er styremedlem i Miljøpartiet de Grønne Oppland.

2084 (en novelle)

20. april 2018 // 0 kommentarer

Livet var vidunderlig i den nye verden. Mangfolds- og moderniseringsdepartementet hadde sammenfattet målene for samfunnet i slagordet Valgfrihet, likhet og fleksibilitet. [...]

Biologiens århundre

14. februar 2017 // 0 kommentarer

Vi må forkaste det økende forbruket av biomasse og veksttrang som det drivende i økonomien vår. Oljeepoken er over, det er tid for biologiens [...]

En etikk for vår tid

7. juli 2016 // 0 kommentarer

Camus og Schweitzer inkorporerer naturen både som egenverdi og som forutsetning for menneskelig liv. Det [...]