Articles by Ola Arve Solstad

Ola Arve Solstad
About Ola Arve Solstad (6 Articles)
Ola Arve Solstad er pensjonist med arbeiderklassebakgrunn og har drevet bokkafeer i Bergen og La Paz.

Ytringsfrihet og klasse

// 0 Comments

De lavere klassene er helt fraværende innen de fleste debatter. Deres syn blir slik sensurert bort. Ytringsfriheten er et knapphetsgode som bare noen få har tilgang [...]