Articles by Ola Arve Solstad

Ola Arve Solstad
About Ola Arve Solstad (7 Articles)
Ola Arve Solstad er pensjonist med arbeiderklassebakgrunn og har drevet bokkafeer i Bergen og La Paz.

Rosinen i pølsa

// 0 Comments

Middelklassen styrer for mye på venstresida og blir sett på som ei rosin i pølsa. Men det er klassekamp som alltid har vært den beste måten å bekjempe fattigdom og [...]

Ytringsfrihet og klasse

// 0 Comments

De lavere klassene er helt fraværende innen de fleste debatter. Deres syn blir slik sensurert bort. Ytringsfriheten er et knapphetsgode som bare noen få har tilgang [...]