Articles by Odd Arild Viste

Odd Arild Viste
About Odd Arild Viste (3 Articles)
Odd Arild Viste er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder i en barnehage. Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Studentbarnehagene i Bergen. Leder for Rødt Bergen og førstekandidat på Rødt Hordaland sin liste til stortingsvalget 2013. Er for tida med på å starte en ny organisasjon som skal jobbe med asylpolitikk – Støttegruppe for papirløse.

Elefanten i klimarommet

// 0 Comments

FNs uttalelse fra 2000 innebærer at kampen for å berge klimaet må sees i sammenheng med sosial rettferdighet og fordeling globalt. Jeg ser ingen grunn til at dette ikke [...]

En trist boligpolitikk

// 0 Comments

Det gjør meg trist å tenke på alle ungene som i dag vokser opp i vanskeligstilte familier på grunn av mangelen på [...]