Articles by Morten Johansen

Morten Johansen
About Morten Johansen (31 Articles)
Morten Johansen er lønnsarbeider.

Nok snakk om kulturell kapital nå

// 3 Comments

Når det endelig så ut til at identitetspolitikken var på tilbakemarsj og klassebegrepet var i ferd med å få sin renessanse, lanseres skinnmotsetningen mellom håndverker [...]
1 2