Articles by Morten Harper

Morten Harper
About Morten Harper (2 Articles)
Morten Harper er jurist og utredningsleder i Nei til EU. Han har blant annet skrevet skriftserieheftene om Lisboatraktaten og EUs energiunion, samt redigert boken Europa 2027 om scenarier for utviklingen i EU og Europa.