Artikler av Merete Sandvig Hoel

Merete Sandvig Hoel
Om Merete Sandvig Hoel (1 artikler)
Født i Oslo i 1962, bor i Bergen, har to voksne barn, og universitetsutdannelse i real-& samfunnsfag. Er uføretrygdet. Har utgitt diktsamling og skrevet mange debattinnlegg.