Articles by Margerita Salim

Margerita Salim
About Margerita Salim (1 Articles)
Margerita Salim flyktet fra Syria i 2015. Hun studerte engelsk litteratur på Universitet i Tishreen. Salim har skrevet noveller og dikt, og brenner for kvinnerettigheter og likestilling i muslimske og arabiske land.