Articles by Magnhild Folkvord

Magnhild Folkvord
About Magnhild Folkvord (1 Articles)
Magnhild Folkvord er journalist og forfatter. Hun har blant annet skrevet "Betzy Kjelsberg - feminist og brubyggjar" og "Sekstimarsdagen - den neste store velferdsreforma?".