Artikler av Lisa Maria Akero

Lisa Maria Akero
Om Lisa Maria Akero (1 artikler)
Lisa Maria Akerø har mastergrad i humanitær katastrofehåndtering fra Københavns Universitet. Hun har erfaring fra Oslo Krisesenter og Oslo Røde Kors, og jobber nå i International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

Med ønske om et Godt Nytt Mot!

2016-12-31 // 0 kommentarer

Det er nå ett år siden den bitende kalde natten i Idomeni, der vi ønsket hverandre et godt nytt år. Familier, venner og enslige fra hele verden, alle med sine unike [...]