Articles by Kristine Myklestad

Kristine Myklestad
About Kristine Myklestad (1 Articles)
Kristine er frå Tysnes, er utdanna grafisk designer og har ein bachelor i estetikk.

Borgarlønn – fridom for kunsten

// 1 Comment

Den sitjande regjeringa sin “frihetsreform” for kulturlivet er meininga å skulle bidra til meir maktspreiing, meir kvalitet og ja altså — meir fridom. Men [...]