Artikler av Kjersti Ericsson

Kjersti Ericsson
Om Kjersti Ericsson (1 artikler)
Kjersti Ericsson er forfatter av en rekke skjønn- og faglitterære bøker, nylig pensjonert professor i kriminologi på universitetet i Oslo, relativt ureformert 70-tallsfeminist, tidligere leder av AKP.

Vi vil leve hver dag!

2014-03-08 // 0 kommentarer

Kravet om 6-timersdagen er et viktig frihetskrav. Dets betydning er ikke bare fritid, men en samfunnsutvikling som bryter med tidens vekst- og [...]