Artikler av Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien

Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien
Om Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien (8 artikler)
Kay Asbjørn Schjørlien er uavhengig bydelspolitiker i Gamle Oslo og medstifter av partiet Alternativet.

Legg ned televisjonen!

6. mai 2016 // 0 kommentarer

Det er på tide å fullføre drømmen om Norsk Rikskringkasting. Jeg foreslår derfor at NRK, som første nasjonale allmennkringkaster, legger ned TV og radio slik det er i [...]

Bygg landet! En klimavisjon mot 2030

10. desember 2015 // 2 kommentarer

Generasjonene før oss bygget landet med vannkraft, og videre med olje og gass. Vi må fortsette å bygge landet og samtidig kutte klimagassutslippene med 80 prosent før [...]

Risbyen: Her skal byen gro

13. november 2015 // 0 kommentarer

Menneskevennlige bygater, bærekraftige kvalitetsboliger og gjenbruk av gamle villabygg. Det bør være ambisjonene for Oslos største [...]

All makt til den akademiske elite!

4. november 2015 // 91 kommentarer

Norge trenger et parti av og for sofavelgere, for NAV-brukere, lavtlønnede og innvandrere. Vi trenger et folkelig demokrati – ikke et Storting for [...]