Articles by Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien

Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien
About Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien (9 Articles)
Kay Asbjørn Schjørlien er medlem av Rødt.

Pandemi av fattigdom og forskjeller

// 0 Comments

Koronakrisa har sprengt statsbudsjettet og økt forskjellene mellom fattige og rike. Globalt ser vi at fattigdommen har økt grunnet pandemitiltak og i fjor døde seks [...]

Legg ned televisjonen!

// 0 Comments

Det er på tide å fullføre drømmen om Norsk Rikskringkasting. Jeg foreslår derfor at NRK, som første nasjonale allmennkringkaster, legger ned TV og radio slik det er i [...]

Bygg landet! En klimavisjon mot 2030

// 2 Comments

Generasjonene før oss bygget landet med vannkraft, og videre med olje og gass. Vi må fortsette å bygge landet og samtidig kutte klimagassutslippene med 80 prosent før [...]

Risbyen: Her skal byen gro

// 0 Comments

Menneskevennlige bygater, bærekraftige kvalitetsboliger og gjenbruk av gamle villabygg. Det bør være ambisjonene for Oslos største [...]