Artikler av Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien

Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien
Om Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien (9 artikler)
Kay Asbjørn Schjørlien er medlem av Rødt.

Pandemi av fattigdom og forskjeller

2021-04-23 // 0 kommentarer

Koronakrisa har sprengt statsbudsjettet og økt forskjellene mellom fattige og rike. Globalt ser vi at fattigdommen har økt grunnet pandemitiltak og i fjor døde seks [...]

Legg ned televisjonen!

2016-05-06 // 0 kommentarer

Det er på tide å fullføre drømmen om Norsk Rikskringkasting. Jeg foreslår derfor at NRK, som første nasjonale allmennkringkaster, legger ned TV og radio slik det er i [...]

Bygg landet! En klimavisjon mot 2030

2015-12-10 // 2 kommentarer

Generasjonene før oss bygget landet med vannkraft, og videre med olje og gass. Vi må fortsette å bygge landet og samtidig kutte klimagassutslippene med 80 prosent før [...]

Risbyen: Her skal byen gro

2015-11-13 // 0 kommentarer

Menneskevennlige bygater, bærekraftige kvalitetsboliger og gjenbruk av gamle villabygg. Det bør være ambisjonene for Oslos største [...]

All makt til den akademiske elite!

2015-11-04 // 91 kommentarer

Norge trenger et parti av og for sofavelgere, for NAV-brukere, lavtlønnede og innvandrere. Vi trenger et folkelig demokrati – ikke et Storting for [...]