Artikler av Karsten Johansen

Karsten Johansen
Om Karsten Johansen (1 artikler)
Karsten Vedel Johansen er cand. scient. i naturgeografi, kommunestyremedlem og listetopp for MDG i Gausdal