Articles by Jørund Hassel

Jørund Hassel
About Jørund Hassel (59 Articles)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Det nye klassesamfunnet

// 0 Comments

Stadig nye avsløringer om bemanningsbransjen gir innblikk i konsekvensene av vikarbyrådirektivet og den nye arbeidsmiljøloven. Det forteller oss om hvilket løsarbeider- [...]

Ketil Solvik-Olsen tar ikke ballen

// 9 Comments

Hovedproblemet i transportbransjen i dag er EØS- og Schengen-avtalen, som legger til rette for sosial dumping og som Fremskrittspartiet støtter mer enn noe annet parti her [...]

Når staten svekkes

// 0 Comments

«Posten skal frem» er et gammelt ordtak. Men det slagordet er fra tiden Norge bygde seg opp for å få en sterk stat, og posttjenester var et offentlig [...]

En stemme er en stemme

// 4 Comments

Stortinget mener det motsatte av folket i EU-saken og innfører EU-politikk uten vår godkjenning. Norge er blitt et land med betydelig demokratisk [...]

Særavtale splitter EU ytterligere

// 0 Comments

EU gir Storbritannia en særrett til å diskriminere ikke-britiske arbeidstakere. Det er i tråd med unionens blå-blå politikk å skjære ned på velferdsgoder, men avtalen [...]

Trafikkutfordringer i storbyene

// 0 Comments

Den nye byregjeringen i Oslo har satt i gang en diskusjon rundt bygging av vei inn til Oslo og kravet om bilfritt sentrum. Her er noen forslag til [...]
1 2