Artikler av Jørund Hassel

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Det nye klassesamfunnet

2017-03-29 // 0 kommentarer

Stadig nye avsløringer om bemanningsbransjen gir innblikk i konsekvensene av vikarbyrådirektivet og den nye arbeidsmiljøloven. Det forteller oss om hvilket løsarbeider- [...]

Fra forvaltning til statlig eid korrupsjon

2017-02-26 // 1 kommentar

Telenor kan ha sølt bort 30 milliarder på et teleeventyr i India. Delprivatiseringen av selskapet har vært en fiasko av korrupsjon og skandaler. Stortinget må gjennomgå [...]

Ketil Solvik-Olsen tar ikke ballen

2017-02-14 // 9 kommentarer

Hovedproblemet i transportbransjen i dag er EØS- og Schengen-avtalen, som legger til rette for sosial dumping og som Fremskrittspartiet støtter mer enn noe annet parti her [...]

Statoil – en lekebinge for grådighet

2017-02-12 // 0 kommentarer

Med delprivatiseringen har Statoil gått fra å bli drevet for fellesskapet til å bli en korrupsjonsbefengt aktør som skusler bort skattebetalernes midler til skyhøye [...]

Når staten svekkes

2016-11-06 // 0 kommentarer

«Posten skal frem» er et gammelt ordtak. Men det slagordet er fra tiden Norge bygde seg opp for å få en sterk stat, og posttjenester var et offentlig [...]

En stemme er en stemme

2016-07-03 // 4 kommentarer

Stortinget mener det motsatte av folket i EU-saken og innfører EU-politikk uten vår godkjenning. Norge er blitt et land med betydelig demokratisk [...]

Særavtale splitter EU ytterligere

2016-02-22 // 0 kommentarer

EU gir Storbritannia en særrett til å diskriminere ikke-britiske arbeidstakere. Det er i tråd med unionens blå-blå politikk å skjære ned på velferdsgoder, men avtalen [...]

Trafikkutfordringer i storbyene

2015-10-23 // 0 kommentarer

Den nye byregjeringen i Oslo har satt i gang en diskusjon rundt bygging av vei inn til Oslo og kravet om bilfritt sentrum. Her er noen forslag til [...]
1 2