Artikler av Heidi Sævareid

Heidi Sævareid
Om Heidi Sævareid (1 artikler)
Heidi Sævareid er oversetter, kritiker, litteraturviter og forfatter. Står bak bloggen kniplingsdyret.wordpress.com

Ingen mister jomfrudommen

2014-05-11 // 0 kommentarer

Jeg har en bekjennelse å komme med: Jeg er medlem av et hemmelig nettverk hvis fremste mål er å baktale [...]