Articles by Håvard Syvertsen

Håvard Syvertsen
About Håvard Syvertsen (7 Articles)
Håvard Syvertsen, født 1962. Forfatter og oversetter. Seneste utgivelse, "Det gode som jeg vil". Bor i Oslo.

Om journalismen

// 1 Comment

Journalismen synes liksom den har en moralsk autoritet til å dømme, jeg hadde nær sagt levende og døde. Hvor tar journalismen den autoriteten [...]

NATTARBEID (Novelle for dagen)

// 0 Comments

Kroppen vil ikke venne seg til det, på denne tiden av døgnet vil den sove. Men hun har lært seg å trosse den. Natt-tillegget kommer godt med, og mannens jobb gir ingen [...]

Hva er det vi vil?

// 0 Comments

Hvilken betydning har gratis tilgang på kunnskap gjennom bibliotekene for demokratiet og samfunnet? Dette er aktuelle spørsmål for et land der nesten halvparten av [...]