Articles by Gunnar Øyro

Gunnar Øyro
About Gunnar Øyro (5 Articles)
Gunnar Øyro underviser i realfag på videregåande skule. Han er frihetlig sosialist og skriver på bloggen Innlegg frå Venstre Kant. Gunnar er opptatt av korleis den dominante ideologien påvirkar politisk meiningsdanning.

Den amerikanske krigsgudinna

// 10 Comments

Hillary Clinton bør haldast utanfor det kvite hus, fordi ho er livsfarlig. Men spørsmålet er om ikkje det er akkurat den egenskapen som kjem til å føra henne [...]

Terroradministrasjonen

// 0 Comments

USA kan kritiserast for å bedriva like mykje terrorisme som dei organisasjonane dei bekjempar på framand jord. Men også på eigen [...]