Artikler av Ghayat Naisse

Ghayat Naisse
Om Ghayat Naisse (1 artikler)
Ghayath Naisse er sentral i Syrias Revolusjonære Venstre, med grupper av stort sett unge aktivister i syriske byer. Han ble truet av sikkerhetstjenestene for sin aktivisme på 1990-tallet, og måtte emigrere til Frankrike.