Articles by Eystein Kleven

Eystein Kleven
About Eystein Kleven (1 Articles)
Eystein Kleven (f. 1961) er en marxistisk skribent. Fra 1996 til 2009 var han leder for Finanstilsynets seksjon for tilsyn med institusjoner i verdipapirmarkedene. Han har hatt et engasjement som juridisk direktør i Statens finansfond fra etableringen våren 2009, før han overtok stilling som fondets administrerende direktør i april 2010.