Artikler av Eva Maria Fjellheim

Eva Maria Fjellheim
Om Eva Maria Fjellheim (3 artikler)
Eva Maria Fjellheim er styremedlem i Latinamerikagruppenes brigadestyre. Hun har en master i utviklingsstudier/geografi med fokus på urfolks rettigheter og er vara for ÅaSG (Åarjel Saemiej Gïelh) til Sametinget.

Vindmøller truer sørsamisk kultur

2016-09-07 // 3 kommentarer

Sørsamer frykter at Europas største landbaserte vindmøllepark på Fosen vil utradere deres kultur og reindrift. De går til felles kamp med naturvernere mot «grønn [...]