Artikler av Erik Reinert

Erik Reinert
Om Erik Reinert (2 artikler)
Økonomiprofessor ved Universitetet i Tallin og medlem av Res Publicas faglige råd. Forfatter av flere bøker, deriblant How Rich Countries Got Rich…and Why Poor Countries Stay Poor.

Myter om reindrift

2016-03-14 // 5 kommentarer

Samisk reindrift er en økologisk bærekraftig næring som bidrar til opprettholdelse av en [...]

Om Den uproduktive klasse

2013-12-04 // 0 kommentarer

Når finanskapitalen tjener penger på spekulative aktiviteter og produksjonskapitalen tjener på å begrense konkurranse er tiden inne for å gjenoppdage Torstein Veblen, [...]