Articles by Ellisiv Rognlien

Ellisiv Rognlien
About Ellisiv Rognlien (2 Articles)
Tidligere telemontør, jobber i EL & IT Forbundet som ansvarlig for elektrikere fra EU/Øst. Mer enn 20 års erfaring som innvandrer i Polen, de siste åra som pendler mellom Warszawa og Oslo. Politisk bakgrunn fra Internasjonale Sosialister, medlem av deres polske søsterorganisasjon, Pracownicza Demokracja (Arbeiderdemokrati).