Artikler av Ellisiv Rognlien

Ellisiv Rognlien
Om Ellisiv Rognlien (2 artikler)
Tidligere telemontør, jobber i EL & IT Forbundet som ansvarlig for elektrikere fra EU/Øst. Mer enn 20 års erfaring som innvandrer i Polen, de siste åra som pendler mellom Warszawa og Oslo. Politisk bakgrunn fra Internasjonale Sosialister, medlem av deres polske søsterorganisasjon, Pracownicza Demokracja (Arbeiderdemokrati).

Avsporing å skylde på arbeidsinnvandring

2015-01-08 // 4 kommentarer

Venstresida må vise at å lete etter syndebukker blant dem som selger arbeidskrafta si på en byggeplass, et sykehjem eller et skipsverft – fordi de kommer fra et annet [...]