Artikler av Eirik Gram Franck

Eirik Gram Franck
Om Eirik Gram Franck (2 artikler)
Styremedlem Miljøpartiet De Grønne Akershus og engasjert i arbeid med romfolk i Romania.

ROM FOR ROM!

2013-05-18 // 0 kommentarer

Hvordan skal vi møte romfolk som kommer til Norge? Dette folket har  opp igjennom historien  vært utsatt for undertrykking, folkemord, slaveri og grusomheter. Har vi [...]