Articles by Eirik Gram Franck

Eirik Gram Franck
About Eirik Gram Franck (2 Articles)
Styremedlem Miljøpartiet De Grønne Akershus og engasjert i arbeid med romfolk i Romania.

ROM FOR ROM!

// 0 Comments

Hvordan skal vi møte romfolk som kommer til Norge? Dette folket har  opp igjennom historien  vært utsatt for undertrykking, folkemord, slaveri og grusomheter. Har vi [...]