Artikler av Egil Chr. Bøckmann

Egil Chr. Bøckmann
Om Egil Chr. Bøckmann (1 artikler)
Egil Chr. Bøckmann, tidlegare fagleg sekretær i Handel og Kontor i Norge, yrkeserfaring frå avis, forlag og vekepresse. Ulønt redaksjonsansvarleg Marxist Forlag 2009–2015. Forfattar av m.a. «Tillit. Håndbok for tillitsvalgte i Handel og Kontor i Norge».