Artikler av Daniel Lees Fryer

Daniel Lees Fryer
Om Daniel Lees Fryer (2 artikler)
Daniel Lees Fryer er høgskolelektor i engelsk ved Høgskolen i Østfold. Han er også stipendiat ved Göteborgs universitet.

Brexit: Hvor ble det av venstresida?

5. april 2017 // 0 kommentarer

Venstresida har vært usynlig både før og etter Brexit-avstemningen. Nå må den vise at et annet Europa er mulig basert på et forsterket lokaldemokrati, synlig [...]