Articles by Birgitta Lim Ersland

Birgitta Lim Ersland
About Birgitta Lim Ersland (2 Articles)
Birgitta Lim Ersland har master i Peace and Conflict Studies frå Universitetet i Oslo. Ho har skrive masteroppgåve om nyare gresk historie og framveksten av det høgreekstreme partiet Gyllent daggry. Ho har også budd og arbeidd i Aten.