Artikler av Benedicte Bull

Benedicte Bull
Om Benedicte Bull (3 artikler)
Benedicte Bull er professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo og leder for Norsk Nettverk for Latin-Amerika forskning. Hun er Dr.Polit i statsvitenskap og forfatter av bl.a Latinamerikanske Utfordringer.

Dilemmaer i utviklingspolitikken

2013-11-06 // 0 kommentarer

«Samstemthet» er den blåblå regjeringens motto i utviklingspolitikken, slik det var for de rødgrønne – og egentlig for alle regjeringer siden Hilde Frafjord Johnson- [...]