Artikler av Astrid Renland

Astrid Renland
Om Astrid Renland (6 artikler)
Astrid Renland er kriminolog og jobber til daglig som redaktør i Rus & Samfunn. I tillegg er Renland daglig leder for PION - Prostituertes interessorganisasjon i Norge.

Hvil i fred, Galina Sandeva

21. desember 2015 // 2 kommentarer

Sexarbeidere er utsatt for vold, ran og drap. Likevel er det et tema som i liten grad ser ut til å bekymre storsamfunnet. De er jo bare [...]

Mellom sexslaver og redningshelter

24. juni 2015 // 0 kommentarer

Den globale menneskehandeldiskursen har skapt et lukrativt marked for et utall organisasjoner og enkeltpersoner som skal redde kvinner fra utnyttelse og fornedring i [...]

Lille speil

8. september 2013 // 0 kommentarer

Svartmaling av rusomsorgen er nok engang en sikker [...]