Articles by Astrid Haldorsen

Astrid Haldorsen
About Astrid Haldorsen (1 Articles)
Astrid Halvorsen er grafiker, tidligere tillitsvalgt og jusstudent ved UiO. Finnmarking bosatt rett nord for Oslo.