Artikler av Astrid Haldorsen

Astrid Haldorsen
Om Astrid Haldorsen (1 artikler)
Astrid Halvorsen er grafiker, tidligere tillitsvalgt og jusstudent ved UiO. Finnmarking bosatt rett nord for Oslo.