Artikler av Anja Askeland

Anja Askeland
Om Anja Askeland (5 artikler)
Anja Askeland har bachelor i utviklingsstudier fra Universitetet i Bergen. Hun er leder i Borgerlønn BIEN Norge og sekretær i Basic Income Earth Network (BIEN).

Naver eller menneske, hvem er jeg?

2013-09-26 // 3 kommentarer

Naveren er den som ikke bidrar – snylteren. Som mottaker av offentlige ytelser, møter du ikke sjelden stigmatisering, som fører til en følelse av skyld og [...]

Mannen som ikke eide skam

2013-04-26 // 19 kommentarer

Han har ikke svindlet. Han har ikke påført staten noe tap. Han har gjort seg skyldig i å befinne seg utenfor Norges grenser samtidig som han mottok [...]

Borgerlønn, tiden er inne

2013-04-02 // 78 kommentarer

Utprøvninger med borgerlønn i byen Dauphin i Canada, tyder på at borgerlønn kan være veien videre for [...]