Articles by Andreas Bieler

Andreas Bieler
About Andreas Bieler (2 Articles)
Andreas Bieler er professor i politisk økonomi ved Universitetet i Nottingham. Hans siste bok er Global Restructuring, Labour and the Challenges for Transnational Solidarity. Bieler skriver på nettstedet http://andreasbieler.net

Det store kriseranet

// 0 Comments

Arbeidsgivere misbruker eurokrisen til å reversere våre oppnådde fremskritt i etterkrigstiden. Kapitalen kan rettferdiggjøre velferdskutt de ellers ikke ville klart å [...]