Artikler av Alfred Nilsen

Alfred Nilsen
Om Alfred Nilsen (1 artikler)
Alfred Nilsen var leder av Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget på 1980-tallet.

De kaller oss ekstremister

2016-05-30 // 0 kommentarer

For 35 år siden holdt Alfred Nilsen denne talen mot oppdemmingen av Altavassdraget. Kraftverket ble bygget, men i kjølvannet fulgte en rekke seire for samiske rettigheter [...]