Kapital er størkna arbeidersvette

Sivert Bjørnstad, stortingspolitiker fra Fremskrittspartiet, Sør-Trøndelag. Foto: Stortinget

Penger er størknet svette, påstår FrP-politikeren og boligbaronen Sivert Bjørnstad, som har over 70 millioner i formue. Men det er arbeiderne og leietakernes svette Bjørnstad bli rik på, ikke sin egen.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

«Hvem foreldrene dine er betyr stadig mer», kunne vi nylig lese på forskning.no. Sosiologene Maren Toft og Marianne Nordli Hansens studier gir nok en bekreftelse på en urovekkende trend. Ulikheten i Norge er økende og den fremste kilden er ikke fra arbeidsinntekt, men fra voksende formuer. «Arv spiller selvfølgelig en viktig rolle», slås det fast, om noen skulle være i tvil. 

Mange fikk seg en vekker da økonomen Tomas Piketty i 2013 kom med boka Kapitalen i det 21. århundre. Det er en murstein full av tall og grafer som overraskende nok blei en internasjonal bestselger. En av de viktigste konklusjonene er at opphopning av penger, eiendom, produksjonsmidler og verdipapirer over generasjoner er blant de fremste kildene til økende økonomisk ulikhet. Det er det få som bestrider. 

Piketty mener vi går mot tilstander som fantes tidlig på 1800-tallet. Da var den beste sjansen for bedre levekår enn de en var født inn i å gifte seg med noen fra en klasse over sin egen. Gjennomgående i boka er hvordan ulikheten allerede er en stor fare for demokratiet og at folkestyret vil undergraves enda mer med større forskjeller. 

LES OGSÅ: Hvorfor er høyresida så underdanige overfor rikingene?

70 millioner i noens svette
Dagen etter den nevnte artikkelen publiserte NRK en sak hvor FrP-politiker Sivert Bjørnstad hevder at «penger er størknet svette». Påstanden brukes som et argument for å fjerne formuesskatten. 

Det overrasker neppe når jeg forteller at penger er noe Bjørnstad har veldig mye av. Over 70 millioner er formuen hans lignet til i 2019. Ikke ulikt mange andre som vasser i rikdom prøver også Bjørnstad å framstille seg sjøl som både et offer, en velgjører og en verdiskaper. Han sier han skatter mer enn inntekta han får som stortingspolitiker, og den er på 987 997 kroner. 

«Formuen min er verdier som er i arbeid og som skaper sysselsetting og arbeidsplasser», bedyrer Bjørnstad. Men en formue arbeider ikke. Det er arbeidere som gjør. 

LES OGSÅ: Ukas sutrepris går til Kristin Clemet — mener media er slemme med de rike

Boligbaron som tjener på andre arbeid
Gjennom Peninsula Invest AS, hvor FrPeren er eneeier, har han sin andel av eiendom, avkastning, verdiøkning og makt i selskapet Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS. Driftsinntektene for 2020 lå ifølge proff.no på 123 millioner og bedriften hadde et overskudd på ti millioner kroner. Deres anliggende er ikke å skape arbeidsplasser. De tjener penger på folks behov for å bo, og bidrar mer enn noe til økende leie- og boligpriser. 

Det er flere definisjoner på hva kapital er. Pikettys begrep rommer det meste av formuesverdier, inkludert boligen man bor i. De siste årene er det færre i Norge som eier og flere må dermed leie. Forskjellen mellom de to gruppene er det mange som peker på når økende forskjeller skal forklares. 

Mer vanlig er det å bruke kapital om verdier som ikke er til for eget forbruk, som ikke er sparing (seinere forbruk), men som investeres for at penger skal bli mer penger. For at kapitalen skal akkumuleres, om man vil.

Bjørnstad sier han har et «teoretisk forhold» til pengene sine da de ikke er på konto, men investert i eiendomsselskapet til familien. Her snakker vi om den andre typen kapital. Bjørnstad er så rik at han ikke trenger å jobbe og kan derfor ha et avslappa forhold til penger. Han er en kapitalist og tjener på andres arbeid. Både det til arbeiderne som jobber på eiendommene hans, og til leietakerne som er for fattige til å kjøpe sitt eget husvær, og dermed må betale dyrt for å finansiere Bjørnstad-familiens millionoverskudd. 

Penger er i så måte størkna svette for lønnsarbeidere som jobber og sliter. Det er det også for kapitalister som Bjørnstad, men det er arbeidernes svette som gjør at rikdommen hans sveller. 

Mellom 2017 og 2018 gikk hans ligna formue opp fra 57,8 til 73 millioner kroner. Samtidig satt han på Stortinget og jobba for lavere skatter til rikfolk, fjerning av formuesskatten og at arveavgifta forblir null. Og ja, formuen til Bjørnstad kommer fra arv.

LES OGSÅ: Velferdsprofitør og skattesnyter mener fattige har dårligere gener enn rike

15 millioner uten å svette ei dråpe
Sjøl om Pikettys kapitalbegrep er omfattende er han klar på at problemet ikke ligger i at folk eier en bil og ei leilighet. En veldig liten elite beslaglegger en uforholdsmessig stor og økende del av verdiene. Avkastninga fra disse, kapitalinntekt, blir stadig større i forhold til arbeidsinntekt. På toppen av dette kommer verdiøkning, den som var 15,2 millioner på ett år for Bjørnstad uten at han måtte svette ei eneste dråpe. 

Fjerning av arveavgift og formuesskatt, samt lavere skatt på kapitalinntekter er blant høyresidas grep. De bidrar alle til at de rike blir rikere og mektigere, mens de fattige blir flere. I tillegg gjør de at det store flertallet vil tjene mindre på eget arbeid, mens en liten elite vil tjene mer på andres.

Det er forståelig at Sivert Bjørnstads hjertesaker er de som har hjulpet ham å bli rik, og vil hjelpe ham å bli rikere. På samme måte skjønner vi at norske milliardærer drysser millioner over høyresida. Om de ikke visste at det var ei ypperlig investering har snart åtte år med blåblått styre gjort dem sikre i sin sak. 

At høyresida og superrike messer om «verdien av hardt arbeid» er ikke annet enn frekt. Kapitalister forstår verdien av andres arbeid og hvordan arbeidernes svette kan hjelpe dem å bli enda rikere. Det er derfor de vil ha fire nye år med høyresida ved makta.

Forfatteren sitter i sentralstyret til Rødt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned