Pandemi av fattigdom og forskjeller

Illustrasjonsfoto av fattigdom. Foto: United Nations Photo. Under lisens (CC BY-NC-ND 2.0)

Koronakrisa har sprengt statsbudsjettet og økt forskjellene mellom fattige og rike. Globalt ser vi at fattigdommen har økt grunnet pandemitiltak og i fjor døde seks millioner barn, de fleste kunne vært reddet for en brøkdel av alt vi bruker på korona.

Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien
Om Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien (9 artikler)
Kay Asbjørn Schjørlien er medlem av Rødt.

Over ett år har gått med global pandemi og mer enn 2,5 millioner mennesker har til nå mistet livet – de aller fleste døde i løpet av sine siste år. Samtidig estimerer WHO at rundt 6 millioner barn døde på grunn av fattigdom — de aller fleste i løpet av sine første år. Nesten alle barna kunne vært reddet om de hadde hatt tilgang til rent drikkevann, mat, enkle sanitære forhold, og et minimum av vaksiner – det hadde kostet en brøkdel av alt vi bruker på korona. 

LES OGSÅ: Krisepakken er sosialisme for overklassen betalt av fellesskapet

Rikere blir rikere… 
Over ett år har gått med global pandemi og i løpet av året økte formuen til de ti rikeste mennene i verden med over 500 milliarder dollar. Nærmere en halv milliard flere mennesker enn før havnet under fattigdomsgrensa. 

Den årlige FN-rapporten «Global Humanitarian Overview» advarer mot en 40 prosent økning av behov for nødhjelp i verden. Økningen kommer på grunn av koronaviruset og nedstengingen. Det er de fattigste som rammes hardest av stigende matvarepriser, fallende inntekter, avbrutte vaksineringsprogram og stengte skoler. Enda flere barn vil dø. 

Norge er ikke et unntak
Ifølge SSB går én av fem kroner til den rikeste 1 % av befolkningen her i landet. Selv om du og jeg betaler godt over en tredjedel av lønna vår i skatt, pluss høye avgifter på alt vi handler, så kommer mange av de rikeste seg helt unna begge deler. På toppen av det så karrer de til seg det meste av offentlige støtteordninger — de tar våre skattepenger for å gjøre seg selv enda rikere. Samtidig bruker vi tiden på å hate på hverandre. 

I NAV har de nærmere 20 000 ansatte. Mange bruker tiden på å pirke, kontrollere og straffe. Nei, ingen i dette landet skal bedrive trygdesvindel! I Norge kan en uføretrygdet havne i fengsel og bli gjeldsslave for å ha misforstått regelverket, eller som de siste sakene viser, for ikke å ha gjort noe galt i det hele tatt! 

Skatteetaten har på den andre siden 7500 ansatte — her jobber få med å etterforske de superrike. Selv om skatteunndragelse koster samfunnet så ufattelig mye mer enn trygdesvindel så lar vi i Norge de superrike få amnesti, mens fattige, de plasserer vi i fengsel. 

LES OGSÅ: Arbeidere får sparken, men Petter Stordalens inntekt sikres

Mindre forskjeller 
I etterkrigstiden var forskjellene små sammenlignet med i dag — da bidro de rike til fellesskapet. Vi fikk den gang til sammen nok til å løfte hele landet ut av krig og fattigdom — inn i velstand, selv uten olje. 

Igjen trenger vi et løft — vi trenger et skatteløft for de superrike. Vi må løfte landet opp igjen fra korona- og boligkrise, vi må omstille oss fra oljeavhengighet, og vi må gjøre mer for en rettferdig verden. Vi kan ikke sitte her på toppen av kloden i hjørnet vårt å tro at dette kun er vår egen kamp.

Ingen dugnad
Statsbudsjett sprenges på grunn av korona, pandemien lever på en ufattelig mediedekning samt nedstenging av så og si hele kloden. Vi ser verdensledere tale til folket hver eneste dag, men ingen snakker om de 6 millioner barna som døde. Deres bortgang utløste ingen reaksjoner. Ingen dugnad fra det globale fellesskapet. 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned