Pandemien har vist at vi trenger kvinnekamp mer enn noensinne

8. mars i 2018

For kvinner som bor med voldelig menn har nedstengingen ført at de ikke unnslipper og gjør det vanskeligere å dra til krisesentere. For aleneforeldre har det som er tøft blitt vanskeligere, både økonomisk og sosialt. Vi trenger kvinnekamp mer enn noen gang.

Ayat Majbel Saeid
Om Ayat Majbel Saeid (1 artikler)
Ayat Majbel Saeid er 2.nestleder, antirasistisk og faglig politisk ansvarlig i Rød Ungdom. Hun står på 2.plass på stortingslista til Rødt i Vest-Agder.

Søstre, kamerater – gratulerer med kvinnedagen. 

Jeg heter Ayat Saeid, politisk nestleder i Rød Ungdom, antirasistisk og faglig ansvarlig. 

Jeg skulle ønske at vi kunne være sammen fysisk på torget i byen, men pandemien lar oss dessverre ikke. Men vi er sammen digitalt.

Pandemien har vært en vekker for oss, og spesielt for kvinner i Norge. Vi har sett hvem det er som står i frontlinjen og hvem som ikke gjør det. Det er de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor. Det er sykepleierne våre, renholdere våre, lærerene våre og så mange fler som har stått i ilden og som fortjener et lønnsløft. Ikke bare applaus.

LES OGSÅ: Vekk med nemndene og reservasjonsretten — Rødts historiske vedtak for selvbestemt abort

Kassedama på Kiwi har gjort mer for å holde Norge i gang, enn hva Rasmussengruppa har — likevel er det sistnevnte som sitter på mer penger og mer økonomisk makt. Det er ikke rettferdig. 

For kvinner som bor med voldelig menn har nedstengingen ført at de ikke får unnslippe og gjør det vanskeligere å komme seg til krisesentere. For aleneforeldrene har det som er tøft blitt vanskeligere, både økonomisk og sosialt. Vi trenger kvinnekamp mer enn noen gang.

Kampen mot rasisme har aldri vært viktigere. Det har vært økt stigmatisering av minoriteter under pandemien. Der hvite kvinner blir dobbeltstraffet blir minoritetskvinner trippelstraffet. Kvinnekampen må være antirasistisk. Den må være inkluderende, og den må gi plass til at dette lar seg gjøre. Den solidariske og antirasistiske kvinnekampen må la oss brune jenter snakke for oss selv og ikke snakke på vegne av oss. 

Kvinnebevegelsen er et talerør for alle kvinner – enten du heter Astrid eller Aisha. 

Til valget i år er jeg 2.kandidat for Rødt i Vest-Agder. Jeg gleder meg til å fremme Rødts råbra kvinnepolitikk, spesielt etter landsmøtet i helga, som gikk inn for at vi vil fjerne nemdene, forby reservasjonsretten og vi skal ha selvbestemt abort til uke 18. 

Det er på høy tid at et stortingsparti har gått inn for å fjerne nemdene og vise tillit til at kvinner vet best om eget liv, egen fremtid og egen kropp. Jeg er stolt av at Rødt er det første partiet som har gjort det. 

Vi trenger en ny regjering. Vi trenger partier som tar kvinner på alvor. Kjære flotte damer i Kristiansand og på Sørlandet, husk å stemme og husk å stemme på de som tar kvinner og kvinnekamp på alvor. Ikke de som la vår kropp og våre rettigheter på forhandlingsbordet. 

Takk for meg. Kampen fortsetter — ingen er fri før alle er fri.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned