Utestengt fra Facebook for å støtte kurdisk kvinnekamp

Meldingen Shilan fikk fra Facebook etter hun forsøkte å dele bildet (Foto: Privat)

Facebook Norge har utestengt flere brukere som har delt et bilde av et kunstverk i Oslo til støtte for kurdisk kvinnekamp.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Tormod Fjeld Lie

Nylig har kunstverket «Rojava: The Women’s Revolution» av Gelawesh Waledkhani som henger i Rosenkrantz’ gate i Oslo skapt kontroverser. Bildet viser kvinnelige kurdiske soldater med teksten «Society can never be free without women’s liberation», som er et sitat av den kurdiske politiske tenkeren Abdullah Öcalan. Öcalan er også grunnlegger av Kurdistans Arbeiderparti (PKK), som står på Tyrkias terrorliste.

Tyrkiske foreningers hovedorganisasjon i Norge samlet inn 300 underskrifter som krevde at kunstverket ble fjernet. Oslo kommune har diskutert saken og besluttet at kunstverket skal bli. Facebook Norge derimot har gått i motsatt retning, og utestengt brukere som deler kunstverket.

LES OGSÅ: Kvinnekamp fra Kurdistan til hele verden

Utestengt i 24 timer
Norsk-kurdiske Shilan Ahmadian er en av de som ble utestengt i 24 timer etter å ha delt kunstverket. Hun forteller til Radikal Portal at innlegget først ble stanset fordi det brøt mot Facebooks standarder om «farlige personer og organisasjoner».

Da hun forsøkte å dele for andre gang, ble hun utestengt fra å publisere og kommentere i 24 timer. I mellomtiden klarte noen venner av henne å publisere bildet, uten at de ble møtt med samme sanksjoner av Facebook.

— Jeg likte det ikke i det hele tatt, forteller hun til Radikal Portal. Kurdere som er vokst opp i Norge som meg, er vokst opp med viten om at vi har blitt diskriminert og assimilert i Midtøsten. Det at Facebook gjorde dette mot meg var en påminnelse på at denne diskrimineringen også foregår i Norge.

— Hadde jeg ikke hatt familie på Facebook, ville jeg sletta brukeren med engang, sier hun.

Radikal Portal har vært i kontakt med flere andre som har blitt utestengt av samme grunn.

Facebooks utestengelse av Shilan og andre som har delt bildet, kommer etter en lengre debatt om kunstverket i Norge. Debatten toppet seg da det tyrkiske utenriksdepartementet henvendte seg direkte til Oslo kommune og krevde at kunstverket, som de kalte «terrorpropaganda», ble fjernet.

Meldingen Shilan fikk av Facebook første gang hun forsøkte å dele bildet. (Foto: Privat)

Den tyrkiske ambassadøren i Norge kom også på banen og mente at diskusjonen rundt bildet var et uttrykk for at norske offentlige meninger ble «gjort til gissel for terroristpropaganda».

Måten den tyrkiske staten blander seg inn i indre anliggende i Oslo kommune mangler sidestykke i norsk offentlig debatt, men det er ikke første gang Facebook Norge sensurerer norsk-kurdiske aktivister.

Den gang anklaget Andam Azo Aziz, co-leder i UngKurd, Facebook for å løpe Tyrkias ærend, en stat som har blitt stadig mer autoritær under Recep Tayyip Erdogan og har slått hardt ned på opposisjonelle, særlig kurdiske grupperinger.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned