Gratis munnbind til alle

Illustrasjonsfoto fra Pixabay, creative common.

Myndighetene bør bestille stoffmunnbind fra norske tekstilfabrikker og gi ut gratis. Det vil hindre smittespredning og bidra til sysselsetting i en tid med høy arbeidsløshet.

Henrik Madsen
About Henrik Madsen (4 Articles)
Henrik Madsen er historiestudent, fagforeningsaktivist og Rødt-medlem.

Etter å ha gått flere måneder med et synkende antall nye korona-tilfeller i Norge, begynte smittetallene igjen å øke for noen uker tilbake. Her i Bergen er vi blant de verst rammede, hvor smittetallene de siste par ukene kraftig overgår de man så da smitten var som på sitt verste i slutten av mars. Dette medførte at nasjonale og lokale myndigheter igjen måtte komme på banen med nye oppfordringer og innstramminger.

Ett av tiltakene som har gått igjen flere steder har vært oppfordringen om bruk av munnbind på kollektivtransport. Inntil nylig har Norge, sammen med de andre landene i Skandinavia, vært blant de få i verden hvor myndighetene ikke har gått ut med krav eller oppfordring til bruk av munnbind. Følgelig har vi også vært spart for debatten som har rast andre steder, som for eksempel USA, hvor kravet om munnbind i stor grad har blitt et noe underlig frihetsspørsmål.

LES OGSÅ av Henrik Madsen: Det går et spøkelse gjennom Europa — jødebosjelvismens spøkelse

Når det er sagt, så vil jeg ikke påstå at de nye anbefalingene er dårlige, langt ifra. Om man bruker munnbind riktig, er det en av de sikreste måtene å forebygge smittespredning. Dessverre medfører oppfordringene noen utfordringer. På tross av anbefalingene, er det fremdeles dessverre langt fra alle som bruker masker på offentlig transport. Flere steder har munnbind blitt utsolgt, munnbind av dårlig kvalitet har kommet på markedet, og prisen har skutt i været. Å sikre folks liv og helse kan gjøres på måter som ikke presser de til å kjøpe lassevis av overprisede engangsmunnbind på det private markedet. 

Vi må på alvor sikre at kollektivtransporten blir tryggere for alle. Etter de første anbefalingene kom, har blant andre Rødt etterspurt kollektive løsninger i både bystyret i Bergen og på fylkestinget. Offentlige myndigheter må ta grep, slik at folk ikke må bære den ekstra kostnaden munnbind faktisk er. Dette gjelder særlig mennesker i samfunnskritiske yrker, som har et ekstra ansvar for andres liv og helse. 

En måte dette kunne blitt løst på var om myndighetene inngikk et samarbeid med den norske tekstilindustrien om produksjon av stoffmunnbind til flergangsbruk, og videre laget en ordning som sikret hver eneste husstand tilgang til en håndfull masker å veksle mellom. Over hele landet har vi høykvalitets tekstilfabrikker. Mange av disse er hjørnestensbedrifter med over hundre års erfaringer. Flere av disse har over flere år slitt med å opprettholde driften, og i likhet andre deler av norsk industri, sulter de etter investeringer. Staten har tidligere bidratt til å holde maskineriene i gang gjennom å inngå bestillinger til blant annet forsvaret og helsevesenet. Med andre ord ville et så stort og viktig oppdrag fra myndighetene ikke vært noe helt fremmed for dem.

Dette høres øyeblikkelig dyrt ut, men det har flere positive virkninger. Tiltaket ville vært med på å skape mange nye arbeidsplasser, minsket den miljøbelastningen bruk og kast-materialer som engangsmunnbind utgjør, og sikret alle uansett størrelse på lommeboken tilgang til munnbind. Umiddelbart bør uansett kommunene og fylkeskommunen gå sammen om å dele ut gratis munnbind til ansatte som er avhengige av kollektivtransport. 

Fylkeskommunen må utvide kapasiteten på kollektivtransporten. Antall avganger må ikke kuttes slik som i vår. Det nytter ikke å be reisende om å holde avstand, samtidig som man gir folk færre busser å fordele seg på. Dessverre er det ikke alle som har mulighet for å ta hjemmekontor, eier bil, eller har mulighet til å sykle til jobb og skole.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned