Slutt på sanksjonene er viktigere enn Nobels fredspris for Cubas leger!

Stillbilde fra videosending i forbindelse med pressekonferanse, før cubanske helsearbeidere reiste til Italia for å bekjempe pandemien.

Cuba trenger ikke kompensasjon i form av glorifisert anerkjennelse. Landet trenger en enhetlig internasjonal front mot USAs blokade, basert på prinsipper, ikke på pandemier.

Ramona Wadi
Om Ramona Wadi (1 artikler)
Ramona Wadi er frilansskribent.

Som en anerkjennelse for de cubanske legenes innsats for å hjelpe nasjoner over hele verden med å takle coronavirus-pandemien, har det kommet anbefalinger om at Henry Reeves Medical Brigade tildeles Nobels fredspris. Brigaden ble grunnlagt av Fidel Castro etter at USA avviste Cubas tilbud om humanitær hjelp i kjølvannet av orkanen Katrina i 2005.

I 2015 ble Henry Reeves Medisinske Brigade nominert til Nobels fredspris for sitt bidrag til å bekjempe ebola-pandemien, der Cubas medisinske og humanitære hjelp sto i skarp kontrast til USAs militarisering.

LES OGSÅ: Fordøm USAs sanksjoner!

Prisen er anerkjent så vel som beryktet. Blant vinnerne er Henry Kissinger, som introduserte Chile for nyliberalisme og diktatur i et forsøk på å forhindre den cubanske revolusjonære innflytelsen fra å spre seg over Latin-Amerika gjennom demokratiske valg. Andre vinnere inkluderer FNs fredsbevarende styrker som er blitt beskyldt for flere menneskerettighetsbrudd, inkludert seksuelle overgrep; FN selv, som har trukket seg fra sitt ansvar for å utrydde kolonialismen; Barack Obama, under hans styre herjet militære inngrep den arabiske verden under påskudd av den arabiske våren; og EU, som er stolte av fredsbygging, men likevel støtter israelsk kolonisering og militære intervensjoner som bestemt av USA, FN og NATO.

I motsetning til den vanlige oppfatningen: det er ikke noe edelt ved prisen. Spekteret av vinnere, fra individer som virkelig har gjort en positiv forskjell for verden, til krigsforbrytere som framstilles som fredsforkjempere, indikerer en annen dynamikk enn uselviskhet. Nobels fredspris kan også tjene en politisk agenda som er fjernt fra de revolusjonerende prinsippene og praksisene til Fidel, den cubanske revolusjonen og det kubanske folket.

Da de første cubanske legene nådde Europa, ble kravene om å avslutte den ulovlige amerikanske blokaden mot Cuba antent og senere redusert til mindre enn ekko. Da pandemien viste innledende tegn på å reduseres i Europa, fulgte den politiske retorikken etter. Cubansk internasjonalisme har statuert et eksempel til hele verden. Det internasjonale samfunnet aksepterer derimot ikke prinsippene som bidro til å styrke helsen til befolkningen.

LES OGSÅ: Hevdet Cuba angrep USAs diplomater med supersonisk lydkanon — var sannsynligvis kåte sirisser

Det var liten sjanse for at verdensledere kunne tilby mer enn anerkjennelse av Cubas eksemplariske, internasjonalistiske rolle. I Europa ble ytterligere overvåkning og tilbakeslag satt i verk under dekke av å forhindre en ytterligere spredning av pandemien. Militarisering av grenser og Middelhavet forble dagens orden.

Cuba har gjennomført både en humanitær og en politisk handling. Å redde liv er humanitært. De internasjonalistiske prinsippene som Fidel formidlet og holdt fast på gjennom revolusjonerende utdanningsprosesser over hele øya er politiske. Sosialistiske prinsipper har vist seg som en bærekraftig løsning, men retorikken har allerede gått over fra å se en politisk handling til en kortvarig anerkjennelse av Cubas innsats for å bidra til å dempe koronaviruset.

Hvis forslaget om Nobels fredspris opprettholdes, vil det internasjonale samfunnet få en mulighet til å utnytte anerkjennelsen. I flere tiår er den eneste støtten FN har gitt Cuba en regelmessig avstemning mot den amerikanske blokaden, men ingen politiske tiltak for å avslutte isolasjonen.

Riktignok er FNs siste oppfordring til USA om å løfte den ulovlige blokaden blitt tatt opp innenfor rammen av COVID-19. Uttalelsen sier blant annet: «Under den pandemiske nødsituasjonen kan den amerikanske regjeringens manglende vilje til å suspendere sanksjoner føre til en høyere risiko for slike lidelser på Cuba og andre land som er mål for dets sanksjoner.» Hadde det ikke vært noen coronavirus-pandemi, ville ikke FN følt at det haster med å avgi en uttalelse der det ble oppfordret til å løfte den ulovlige blokaden. Det internasjonale samfunnet utnytter, men likevel reagerte Cuba med prinsipper, engasjement og kollektiv handling for å redde liv. En Nobels fredspris er langt fra tilfredsstillende. Cuba trenger ikke kompensasjon i form av glorifisert anerkjennelse. Landet trenger en enhetlig internasjonal front mot USAs blokade basert på prinsipper, ikke på pandemier.

Oversatt fra engelsk av Cihan Karakoc. Først publisert på Cuba Support Group Irelands hjemmesider.

Cuba Support Group – Irland, 24. mai 2020 Redaksjonsteamet, Ramona Wadi

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned