Ap har ikke stanset NorthConnect-kabelen – de har satt den på pause

Bygging av NorthConnect-kabelen vil gi større strømeksport og høyere strømpriser. Illustrasjonsfoto: NASA

Rødt støtter fagbevegelsens kamp mot både ACER og NorthConnect og oppfordrer Arbeiderpartiet til å gjøre det samme.

Per-Gunnar Skotåm
Om Per-Gunnar Skotåm (1 artikler)
Per-Gunnar Skotåm er gruppeleder for Rødt på fylkestinget i Nordland.

Teksten er skrevet sammen med Linda Forsvik, leder i Rødt Nordland.

Nestlederen i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, har i et landsomfattende utspill i avisene erklært at Ap alene har stoppet NorthConnect for godt. Dette er i beste fall en veldig kreativ omgang med virkeligheten.

Ap har ikke stansa NorthConnect.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet holder vinduet åpent for industridrepende og fordyrende strømeksport

På Stortinget stemte Rødt for å stanse kabelen, sammen med SV, Sp og FrP. Arbeiderpartiet hadde mulighet til å gjøre det samme, men opprettholdt i stedet avtalen sin med de borgerlige og MDG om å underlegge Norge ACER. Dermed sikret de flertall for regjeringens forslag om å bare trykke inn pauseknappen for behandlinga av North Connect i stedet for å stanse den.

I Stortingsdebatten kom følgende uttalelse fra Espen Barth Eide, Aps energipolitiske talsperson, «Jeg er glad for at statsråden kunngjorde at det ikke ville bli gitt konsesjon før etter at erfaringene var høstet». Erfaringene gjelder de to kablene Statnett nå bygger til Storbritannia og Tyskland. Under hestehandelen med regjeringa om tilslutning til EUs energibyrå ACER for to år siden, kom det også tydelig fram at Barth Eide definitivt ikke er motstander av nye kabler.

Aps nestleder Bjørnar Skjæran mener hans parti har stoppet NorthConnect. Foto: Nordland Arbeiderparti

Vinteren 2018 tok det helt av med demonstrasjoner over hele landet mot tilslutningen til ACER. En samla fagbevegelse med LO i spissen var krystallklar på at med ei tilslutning til ACER, EUs energibyrå, ville vi miste kontrollen over vår egen energi og dermed svekke norsk industri og sette tusenvis av arbeidsplasser i fare. Motstanden forplantet seg fra grasrota og nådde også inn i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og derfor fikk tilhengerne av ACER og NorthConnect i Ap et forklaringsproblem. Det er kanskje derfor Skjæran har et så stort behov for å forsøke å framstille Arbeiderpartiet som heltene i fortellingen om NorthConnect?

LES OGSÅ: Kampen mot NorthConnect

Rødt har gitt Ap noen velmenende råd underveis i den kampen som har vært ført fra store deler av norsk fagbevegelse og hvor Rødt har stått sammen med andre.

1. Lytt til tillitsvalgte i industrien landet rundt

2. Bryt ACER-avtalen med de borgerlige

3. Vær med å sikre flertall for å avslå konsesjonen om NorthConnect

Det vedtaket Ap sammen med de borgerlige har sikret flertall for stanser ikke NorthConnect-kabelen.

Søknaden er lagt i en skuff i departementet slik at en kommende energiminister, enten det er fra Ap eller Høyre, etter neste valg kan trykke på JA-knappen så fort den ministeren ønsker. Hadde man sagt nei slik Rødt foreslo i Stortinget måtte det ha blitt en ny søknadsprosess i så fall, og en ny demokratisk behandling. Og et nytt flertall på industriens, og ikke kraftbransjens, premisser.

Skjæran hevder at hvis Ap hadde støtta Rødts forslag så ville Høyre-regjeringa stått fritt til å gi NorthConnect konsesjon. Da glemmer han en ting. I Norge har vi noe som kalles parlamentarisme. Det betyr at parlamentet har kontroll over regjeringa og ville gjort det umulig for Erna Solberg å gå videre med NorthConnect hvis Stortinget hadde vedtatt som Rødt foreslo, å stanse NorthConnect og ikke gi konsesjon til kabelen.

Norsk Industri har beregnet at NorthConnect vil medføre økte strømutgifter på 3 milliarder kroner hvert år i 40 år. I tillegg vil den øke det totale utslippet av klimagasser i EU. Rødt støtter fagbevegelsens kamp mot både ACER og NorthConnect og oppfordrer Arbeiderpartiet til å gjøre det samme.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Ap har ikke stanset NorthConnect-kabelen – de har satt den på pause

 1. AP sier at man først skal få erfaringer med de to nye kablene til Tyskland og England som kommer i 2020 og 2021, før man avgjør om NorthConnect kabelen skal bygges. Dette kan høres greit ut, men man må være veldig påpasselig med dette. Man skal ikke se bort fra at AP og Høyre feks kan få både Tyskland og England til å forstå at disse to kabler ikke må belastes for mye før Stortingsvalget i 2021. Kommer det for stor motstand mot disse kabler før valget i 2021 så kan det ramme oppslutningen om AP, og for første gang kan man kanskje oppleve at AP og Høyre til sammen ikke lenger har flertall i Stortinget (slik disse to partiene vel nesten alltid har hatt – det finnes en uhellig og usynlig allianse mellom AP og Høyre som fram til nå vel egentlig har vunnet samtlige stortingsvalg).
  .
  Tyskland har planer om å legge ned alle sine 7 resterende atomkraftverk (på ca 50 TWh) innen utgangen av 2022. Dette kan komme til å trekke mye strøm fra Norge. I tillegg skal alle kullkraftverk i Tyskland også legges ned og deretter også helst alle gasskraftverk. Disse nedleggelsene kan føre til økt strømeksport fra Norge til Tyskland og med den økte norske strømpriser som resultat.
  Noe lignende gjelder også for England, her skal alle atomkraftverkene beholdes, men alle kullkraftverk skal legges ned om noen år. Hvor skal så strømmen hentes fra? (Kanskje fra vindkraft og solkraft, men hva når det ikke blåser og solen ikke skinner?)
  Sverige skal legge ned to atomkraftverk i 2020 og 2021. Lignende med Belgia og delvis også med Frankrike. Det er vanskelig for Tyskland fremover å hente strøm fra Sverige, Frankrike og Belgia.
  Skottland planlegger å legge ned 4 atomreaktorer (på 4x500MW) omtrent samtidig med at en eventuelt NorthConnect kabel (på 1.400MW) legges fra Norge til Skottland. Det skjer ut som det foregår en form for langtidsplanlegging i det skjulte bak kulissene hvor Norge er blinket ut til å bli en slags energi-koloni for EU.

Kommentarfeltet er lukket.