Utsett kvotemeldinga!

Synne Høyforslett Bjørbæk fra Rødt. Foto: Nadia Norskott/Rødt

Regjeringens forslag til kvotemelding er en katastrofe for norsk fiskerinæring. De vil gi mer til trålesselskapene og sende mer fisk ut av landet.

Synne Høyforsslett Bjørbæk
About Synne Høyforsslett Bjørbæk (6 Articles)
Synne Høyforsslett Bjørbæk er fylkestingsrepresentant for Rødt Nordland.

Regjeringen har lagt opp til at Stortinget skal behandle kvotemeldinga 31. mars. Blir regjeringens forslag til kvotemelding en realitet vil det være katastrofalt for hele den norske fiskerinæringa. Det vil forsterke ei utvikling hvor større deler av de norske fiskeressursene overføres fra kystflåten til investorer og trålerselskap. 32 prosent av torskekvotene skal nå fordeles til trålsegmentet, det vil si nærmere 50 prosent av totalkvotene når andre fiskeslag regnes med. Det kan ikke være dette vi skal bruke norske fellesressurser på!

LES OGSÅ: Milliardærenes fiskeriminister

Hele grunnlaget for konsesjonsordninga er at fisken skal gi arbeidsplasser til havs og på land, grunnlag for råstoff til fiskeindustrien, og ringvirkninger til verkstedindustri, handelsnæring og annen virksomhet langs kysten. Regjeringas politikk er å stimulere til stadig dyrere båter. For at det skal være lønnsomt er trålerselskapene avhengig av å overta stadig mer av kystflåtens kvoter. Resultatet er at kysten tappes for verdier og arbeidsplasser, og den totale norske fiskeflåte blir mer ulønnsom. Mesteparten av fisken sendes nå rundfryst ut av landet.

En fremtidsretta kvotepolitikk ville være å overføre kvotene fra trålerne til kystflåten.

Rødt mener at det er på høy tid at regjeringa nå tar konsekvensen av at trålselskapene ikke overholder samfunnskontrakten. Kystflåten er både lønnsom, moderne og miljøvennlig og skaper arbeidsplasser til havs og til lands. En fremtidsretta kvotepolitikk ville være å overføre kvotene fra trålerne til kystflåten. Det alene vil være nok til at vi oppfyller klimamålene.

Kvotemeldinga er direkte i strid med havressursloven og deltakerloven, og innebærer en stadfesting av dagens politikk hvor dispensasjoner gis over en lav sko.

LES OGSÅ: Ranet av kysten må stoppes

Det var leveringsplikt til mange fiskeriavhengige kystsamfunn, bl.a. Vardø, Melbu, Hammerfest og Mehamn. Røkke fikk i kompaniskap med vekslende regjeringer uthult hele samfunnskontrakten, og slapp unna forpliktelsene. I den meldinga som ligger her nå ser kvotene ut til være tapt for alltid.

Regjeringas kvotemelding hviler på et syltynt grunnlag, og har ingen støtte hos verken Norges Kystfiskarlag eller landsmøtet til Norges Fiskarlag. De enste som tjener på denne politikken er investorene som har investert i trålere og fartøy. Nå står det om framtida for mange samfunn langs kysten, og den fremtidige forvaltninga av en av nasjonens viktigste ressurser ved siden av olja.

Rødt mener at det er uholdbart at kvotemeldinga betjener interessene til mektige rederier og investorer, fremfor å sørge for samfunnsøkonomisk lønnsom aktivitet, miljøvennlig fangst og foredling og arbeid og sysselsetting for folk som bor langs kysten.

Riksrevisjonen arbeider nå med en omfattende gransking av forvaltning av kvoter, flåtestruktur og eierskap til fartøy. Rapporten fra Riksrevisjonen skal legges fram den 28.april.

Rødt krever at Kvotemeldinga utsettes til Riksrevisjonens rapport er fremlagt for behandling, slik at Riksrevisjonens funn kan være grunnlag for behandlinga i Stortinget.

Innlegget ble først publisert i Lofotposten.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned